Pædofilipolitik

AIK Vejgaard ønsker at følge Danmarks Idræts-Forbunds og Dansk Håndbold Forbunds opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili samt voksnes omgang med børn og unge i håndboldmiljøet højt.

AIK Vejgaard vil udover lovpligtige tjek af nye trænere, instruktører og holdledere også kontrollere ALLE trænere m.fl., som omgås børn under 15 år i "Det Centrale Kriminalregister", hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Alle trænere, ledere m.m. skal endvidere efterleve det sæt retningslinier, som AIK Vejgaard har udarbejdet om voksnes omgang med foreningens børne- og ungdomsmedlemmer.

AIK Vejgaard ønsker løbende en dialog mellem forældre, trænere og ledere om AIK Vejgaards holdning til pædofili og voksnes omgang med foreningens børne- og ungdomsmedlemmer.


RETNINGSLINJER:

Ture
På ture bør der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne - eller minimum to voksne trænere/ledere. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt, uden at kønnet sætter en begrænsning.

Bade- og omklædningssituationer
Trænere og ledere af modsatte køn end spillerne må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.

Grænser for kropskontakt
Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryster vil altid være uacceptable!
Håndboldsporten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne!

Omgangstonen
Trænere og ledere skal være bevidste om deres omgangstone med spillerne og derved skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives.

 

TRÆNERE/LEDERES EVT. SAMVÆR MED BØRN OG UNGE:

Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederen er alene med et barn/en ung i andre sammenhænge end i foreningsregi.

Trænere/ledere som rollemodeller
Trænere skal være bevidste om deres rolle som formidler af håndboldens værdier. Det er vigtigt, at trænere er bevidste om, at han/hun er rollemodel for spillerne.

 

INDHENTELSE AF OPLYSNINGER:

Nye trænere, instruktører og holdledere vil i henhold til gældende lovgivning blive tjekket i "Det Centrale Kriminalregister" inden vedkommende får mulighed for at omgås foreningens børn under 15 år.
Alle øvrige trænere og ledere af hold med børn/unge under 15 år i AIK Vejgaard skal endvidere give tilladelse til, at der kan indhentes oplysninger om træneren/lederen i "Det Centrale Kriminalregister". I den forbindelse skal trænere/ledere underskrive en særlig blanket.

OBS! Disse retningslinier bør løbende uddybes og fortolkes gennem dialog mellem trænere, ledere og forældre.